Aitame Teil õnnestuda

 • omanikujärelevalves

 • ehitustegevuse juhtimises

 • muinsuskaitselises järelevalves

 • ehitiste auditeerimisel

Leiame koos parima lahenduse!

Tutvu teenustega >>

Aitame Teil õnnestuda

 • omanikujärelevalves

 • ehitustegevuse juhtimises

 • muinsuskaitselises järelevalves

 • ehitiste auditeerimisel

Leiame koos parima lahenduse!

Tutvu teenustega >>

Omanikujärelevalve

Peate omanikuna tagama ehituse ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, et ehitamine toimuks projektijärgselt ja kokkulepitud kvaliteediga. 

Vajate pädevat omanikujärelevalvet, et:

 • ennetada ehitustehnilisi vigu
 • hoida eelarvet kontrolli all, et hiljem ei oleks vaja korduvalt maksta vigade eemaldamisega kaasnevate kulude eest
 • leida tasakaalustavat jõudu Sinu ja ehitaja vahel
Vaata täpsemalt
omanikujärelelvalve
ehitustegevuse juhtimine

Ehitustegevuse juhtimine

Vajate pädevat organisaatorit ja juhti, kes tagab Teile ehitusel vajalikud ressursid, sõlmib lepingud ja tagab kvaliteetse töö?

Pakume ehitustegevuse juhtimise teenust, mis aitab Teil õnnestuda tulemuse saavutamisel ning hõlmab alljärgnevaid tegevusi.

Vaata täpsemalt

Muinsuskaitseline järelevalve

Ehitate või renoveerite  muinsuskaitse all olevat objekti ja vajate asjakohast nõu ja pädevat järelevalvet?

Muinsuskaitselise järelevalve eesmärk on tagada mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise projektikohane, kvaliteetne ja muinsuskaitse nõuetele vastav konserveerimine, restaureerimine ning remont.

Vaata täpsemalt
muinsuskaitse
ehitise audit

Ehitise audit

Olete hädas ehitusloa, teatiste ja projekteerimistingimuste elektroonilises menetluses?

Pakume Teile ehitusjärelevalvet ja auditit, et anda ehitusinseneri hinnang olemasolevale ehitisele. Kasutuslubade taotlemisega näeb sageli korduvaid probleeme tuleohutuse, vee ja elektripaigaldistega, mille taha kogu asjaajamine võib takerduda.

Vaata täpsemalt

Ehitusalane konsultatsioon

Soovite pädevat ehitusalast nõuannet?

Ehitamise käigus ilmneb sageli probleeme, millele Te ei suuda Tellijana ise lahendusi leida. Ehitusalane konsultatsioon hõlmab endas optimaalsete lahenduste pakkumist, hinnangu andmist tehtud töödele ning paljudele ehitusalastele küsimustele vastamist. Meie usume, et igale ehitusalasele probleemile leidub lahendus.

Vaata täpsemalt
ehitise audit